NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS2100 Animasjon  

DS2100 Animasjon

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS2100

Emnenavn
Animasjon

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Hrafnhildur Jonasdottir

Tilsynssensor
Bård R.Gunnerud

Godkjenningsdato
30.05.2012

Hensikt
I dagens samfunn er det stadig en utvikling i teknologi, applikasjoner og teknikker. Animasjon knytter tradisjonelle teknikker som historiefortelling, tegning og konstruksjon sammen med ny teknologi innenfor kanaler som reklame, spill, film, mobiltelefoni, kunst, internett osv. Animasjon hjelper oss å kommunisere og visualisere våre budskap gjennom disse kanalene og spiller en stor rolle i utdanning, underholdning, industri og kunst. I løpet av emnet vil studenten ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter til å lage en kort animasjonsfilm med lyd, samt vise forståelse innenfor dramaturgi og filmkunnskap til å kommunisere et gitt budskap gjennom visuelle grep. Studenten skal kunne vise til kreativ- og kritisk tenkning knyttet til animasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper
 

Etter fullført emne skal studenten kunne:
 o forklare virkemåten til, og produksjonsmåten for, ulike animasjons-teknikker og –uttrykk
 o beskrive rollen til manus, storyboard, lyd og etterarbeid i produksjon av (egen) animasjonsfilm
 o gjengi og benytte regler og teori innenfor filmkunnskap og dramaturgi til å analysere
 animasjonsfilm
 o beskrive de spesifikke visuelle virkemidlene som benyttes i animasjonskultur

Ferdigheter
 

Etter fullført emne skal studenten kunne:
 o demonstrere ferdigheter innenfor tegning, fotografering, lyd og filmredigering gjennom å kunne skape en enkel animasjonsfilm fra ide til ferdig produkt
 o demonstrere ulike teknikker for å lage en animasjonsfilm
 o utvikle et eget animasjonsuttrykk
 o benytte ulike digitale verktøy og filformater til å produsere, publisere og distribuere animasjoner.

Generell kompetanse
 

Etter fullført emne skal studenten kunne:
 o demonstrere kreativ og kritisk tenkning og kommunikasjonsevner gjennom animasjonsteknikker

Gjennomføring
Gjennomføringen av emnet er basert på kombinasjon av forelesning, prosjektarbeid, og individuell skriftlig
prøve

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning

48

Selvstudium

60

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

12

Øving

40

Vurdering

40

Anbefalt tidsbruk totalt

200

Verktøy

 Adobe Flash
 Audacity

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Studenten skal ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å lage en kort
animasjonsfilm med lyd, samt vise forståelse innenfor dramaturgi og filmkunnskap til å kommunisere et
gitt budskap gjennom visuelle grep. Studenten skal kunne vise til kreativ og kritisk tenkning knyttet til
animasjon.

Pensum

publiseres på emnesiden i It's Learning

Vurderingstype
Mappevurdering

Vurdering

Mappevurdering (se emnesiden)
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Ideas for the Animated Short: Finding and Building Stories  Karen Sullivan, Kate Alexander og Gary Schumer  Elsevier  2008  978-0240808604       Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:


Varighet:


Semester:
Vår / Spring