NITH 2012 - 2013 / Emner / Forkurs / FK-NOA09 Norsk som andrespråk  

FK-NOA09 Norsk som andrespråk

Emnekode
FK-NOA09

Emnenavn
Norsk som andrespråk

Studiepoeng
0,00

Emneansvarlig
Anne Rollag

Godkjenningsdato
31.08.2008

Hensikt
Kunnskapsmål: Studentene skal skaffe seg kunnskap om hvordan språket brukes som verktøy for god kommunikasjon og kjennskap til hovedtrekkene i norsk litteratur fra midten av 1800-tallet og fram til i dag.
Ferdighetsmål: Studentene skal utvikle ferdigheter i å bruke norsk som verktøy til kommunikasjon skriftlig og muntlig i ulike sjangrer og ut fra kontekst, situasjon og mål.
Generelle kompetansemål: Studentene skal på en reflektert og begrunnet måte bruke sine kunnskaper og ferdigheter ved gjennomføringen av ulike arbeidsoppgaver, både selvstendig og som deltaker i en gruppe.

Emnet er definert i henhold til "Studieplan for forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning", september 2008

Forutsetninger
Bestått Vg 1 og Vg 2 fra yrkesfaglige studieprogram i videregående opplæring eller tilsvarende. Dokumnetert norskkurs.

Kompetansemål

Språktrening

Studentene skal:

 • kunne lese høyt
 • kunne forstå og gjenfortelle muntlig og skriftlig tekster fra ulie sjangrer
 • kunne skrive referat av tekster av ulike sjangrer
 • knune rette og frobedre egen skriving
 • kunne skrive enkle resonnerende tekster
 • utvikle sine muntlige ferdigheter gjennom samtale og diskusjoner i grupper

Kulturkunnnskap

Studentene skal:

 • ha kunnskap om norsk hverdagsliv, omgangsformer ol.
 • kjennne til norske kulturinstitusjoner

Prosjektarbeid og samarbeid

Studentene ska:

 • gjennomføre ette eller flere prosjetarbeid som gruppeoppgave
 • lunne utfore dokumnetasjon skriftlig
 • kunne presentere prosjektarbeid muntlig

Følgende delemner fra FK NO:

Informasjonsinnnhenting og samarbeid

Litteratur

Språket og kommunikasjonsprosessen

Skriftlig framstilling

Muntlig framstilling

Gjennomføring
Kurset gjennomføres over to semestere vanligvis en dag per uke. Undervisningesformer er forelesninger, øvinger individuelt og i par og i gruppe, høytlesning, obligatoriske innleveringer og presentasjoner, særemne, prosjektarbeid

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Norsk som andrespråk er et allmennfag som skal gi studentene det nødvendlige grunnlag i norsk språk og litteratur for å gjennomføre tekniske høgskolestudier. Emnet er definert i henhold til "Studieplan for forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning", september 2008.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Ecolas ordbok        8274230019      Bok  Pensum 
Grip teksten – Norsk for Vg3  Dahl, Berit Helene et al.   Aschehoug  2008  9788203334290      Bok  Pensum 
Praktisk norsk 2, Øvingsbok i grammatikk for voksne innvandrere  Mac Donald  Cappelen  2008  9788202284060    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappevurdering m/skriftlig prøve (se emnesiden) / Portfolio w/written test

Hjelpemiddel:
Alle ordbøker / Dictionaries

Varighet:
5 timer

Semester:
Høst / Autumn
Vår / Spring