NITH 2012 - 2013 / Emner / Programmeringsemner (PG,IPG) / PG430 Innføring i grafikkprogrammering  

PG430 Innføring i grafikkprogrammering

Emnekode
PG430

Emnenavn
Innføring i grafikkprogrammering

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
André Rigland Brodtkorb

Tilsynssensor
Daniel Patel, CM Research

Godkjenningsdato
22.08.2006

Hensikt
Hensikten med dette emne er å skape god oversikt over hvordan grafikk programmeres med OpenGL. Emnet skal videre gi forståelse av hva som er mulig å gjøre med moderne grafikk programmering, og innsikt i de sentrale teknikker og metoder som brukes. I løpet av kurset skal studenten opparbeide seg et kodebibliotek med snippet/template kode som fungerer som basis for videre utvikling.

Forutsetninger
Innsikt i objektorientert programmering i C++ med Visual Studio.
Kunnskap om linking mot program bibliotekers .h .lib og .dll filer er nyttig.
Forståelse av open software, versjonsforskjeller og interkompabilitet er nyttig.


Kompetansemål
  • Du skal lære de vesentlige elementene og funksjonene i OpenGL
  • Du får "hands on" erfaring med hvordan OpenGL fungerer gjennom modifisering og tweaking av template kode.
  • Du får god oversikt over OpenGL og OpenGL "state machine" .
  • Du lærer å sette opp OpenGL-prosjekter i Visual Studio .
  • Du skal via lab øvelser bli komfortabel med å programmere OpenGL i Visual Studio med C++.
Gjennomføring
Emnet går over ett semester, med 12 forelesninger.

Pensum

OpenGL Programming Guide

Utlevert kursmateriell

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir evne til praktisk benyttelse av grafisk programmering med OpenGL i C++ med Visual Studio.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Versions 3.0 and 3.1  Shreiner, Woo, Neider & Davis  Addison Wesleyp Professional   2009  978-0321552624  7th edition    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100%

Vurderingstype:
Mappevurdering m/muntlig prøve (se emnesiden) / Portfolio w/oral test

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
Hele semesteret.

Semester:
Høst / Autumn