NITH 2012 - 2013 / Emner / Programmeringsemner (PG,IPG) / IPG210 Algoritmer og datastrukturer  

IPG210 Algoritmer og datastrukturer

Emnekode
IPG210

Emnenavn
Algoritmer og datastrukturer

Studiepoeng
5,00

Emneansvarlig
Stein Marthinsen

Tilsynssensor
Hermann Fylling, Uio

Godkjenningsdato


Hensikt
Emnet skal gi en dypere forståelse av algoritmer og datastrukturer, og deres betydning for å lage effektive programmer. Det skal gjennom dette gjøre studentene i stand til å vurdere bruk av klassebibliotek som f. eks. Java Collections Framework.


Forutsetninger
PG110 og PG210 eller tilsvarende grunnleggende programmeringskunnskap.

Kompetansemål

Studentene skal kunne:

  • gjøre rede for begrepet tidskompleksitet og gjennomføre enkle analyser av kjøretid for ulike algoritmer
  • utvikle og anvende forskjellige datastrukturer (lister, trær, grafer)
  • utvikle og vurdere bruken av sentrale algoritmer
  • anvende rekursiv programmering
  • programmere algoritmer for søking og sortering
Gjennomføring
Forelesninger (ca 50%) og øvinger (ca 50%)

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir innsikt i å behandle algoritmer og datastrukturer og deres betydning for å vurdere og lage effektive programmer. Det er basert på programmering i JAVA.

Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Java Software Structures: Designing and Using Data Structures, 3/E  John Lewis, Virginia Tech, Joseph Chase, Radford University  Addison-Wesley  2010  9780136078586    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:
3 timer

Semester:
Høst / Autumn