NITH 2012 - 2013 / Emner / Programmeringsemner (PG,IPG) / PG560 Enterprise programmering 1  

PG560 Enterprise programmering 1

Emnekode
PG560

Emnenavn
Enterprise programmering 1

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Tor-Morten Grønli

Tilsynssensor
Jarle Hansen, Evry AS

Godkjenningsdato
20.08.2012

Hensikt
For dagens IT systemer stilles det store krav til tilgjengelighet og robusthet for applikasjoner både over internett og internt i bedrifter. Vi kan være med på å legge til rette for dette gjennom komponentbasert utvikling av distribuerte applikasjoner. Emnet gir en innsikt i å lage slike distribuerte systemer fra bunnen av, samt å sette de i ”produksjon” på en tjener.

Forutsetninger
Emnet bygger på grunnleggende objektorientert programmering i Java foruten unntakshåndtering, servlets og databaseprogrammering (JDBC).

Kompetansemål

Studenten skal:

 • Kunne definere begrepet distribuerte systemer / objekter
 • Ha forståelse av begrepet komponentbasert utvikling
 • Kunne lage en distribuert RMI applikasjon som håndterer kommunikasjon mellom klient og tjener i et nettverk
 • Kunne skissere og forklare arkitekturen til RMI
 • Ha kjennskap til Java Enterprise Edition oppbyggning og arkitektur
 • Kunne lage en distribuert webapplikasjon
 • Kunne skissere og forklare arkitekturen til en webapplikasjon
 • Kunne utvikle komponentbaserte webgrensesnitt med JavaServer Pages Standard Tag Library og servlets
 • Kunne lagre data permanent ved hjelp av Java Persistence biblioteket
 • Ha kjennskap til EJB komponent modellen
 • Kunne utvikle og sette i drift tilstandsfulle sesjonsbønner på en JEE tjener
 • Kunne utvikle og sette i drift tilstandsløse sesjonsbønner på en JEE tjener
Gjennomføring
Emnet gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger og egenarbeid (lab).

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet har tatt for seg komponent basert utvikling i et dirtribuert miljø. Det har blitt gitt en innføring i RMI og vist hvordan man utvikler RMI applikasjoner. Emnet har vist hvordan man bygger og setter i drift Java Enterprise komponenter som sesjonsbønner, servlets og JSP. Det er lagt vekt på å vise hvordan alle elementene inngår som en helhet i større Java Enterprise Edition applikasjoner.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Enterprise JavaBeans 3.1  Andrew Lee Rubinger, Bill Burke  O'Reilly  2010  9780596158026  6. utg    Bok  Pensum 
The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master   Andrew Hunt and David Thomas  Addison-Wesley Professional  1999  978-0201616224   

Leses for å bli en dannet programmerer

 
Bok  Støttelitteratur 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappevurdering m/skriftlig prøve (se emnesiden) / Portfolio w/written test

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:
180

Semester:
Høst / Autumn