NITH 2012 - 2013 / Emner / Programmeringsemner (PG,IPG) / PG660 Enterprise programmering 2  

PG660 Enterprise programmering 2

Emnekode
PG660

Emnenavn
Enterprise programmering 2

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Tor-Morten Grønli

Tilsynssensor
Jarle Hansen, Evry AS

Godkjenningsdato
20.08.2012

Hensikt
For dagens IT systemer stilles det store krav til tilgjengelighet og robusthet for applikasjoner både over internett og internt i bedrifter. Vi kan være med på å legge til rette for dette gjennom komponentbasert utvikling av distribuerte applikasjoner. Applikasjonene som utvikles vil ha fokus på å bli utviklet i tråd med gode, eksisterende praksiser (patterns).

Forutsetninger
Emnet forutsetter at emnet PG560 er gjennomført, eller at tilsvarende kunnskaper er ervervet.

Kompetansemål

·Kunne skissere og forklare EJB komponent modellen

·Kunne skissere og forklare prinsippene ved Java Enterprise Edition (JEE) arkitektur

·Kunne utnytte prinsippne til komponentbasert utvikling i praktiske oppgaver

·Kunne utvikle og sette i drift meldingsbasert bønner på en JEE server

·Kunne utvikle og sette i drift Web Service på en JEE server

·Kunne skissere og forklare begrepene synkron og asynkron kommunikasjon

·Kunne utvikle og sette i drift en komplisert JEE applikasjon basert på patterns

·Kunne gjøre aktivt bruk av transaksjoner

·Kunne gjøre aktivt bruk av sikkerhetsmekanismer fra JEE for adgangskontroll og brukerstyring

Gjennomføring
Emnet gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger og egenarbeid (lab).

Pensum

EJB 3 in action - av Debu Panda, Reza Rahman, Derek Lane, fra Manning - 1 utg - 2007 -ISBN:978-1-933988-34-4

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet har tatt for seg komponent basert utvikling i et dirtribuert miljø. Emnet har vist hvordan man bygger og setter i drift Java Enterprise komponenter som meldingsbønner og web services. Gjennom emnet har det blitt gitt introduksjon til emner som transaksjoner og sikkerhet. Det er lagt vekt på å vise hvordan alle elementene inngår som en helhet i en større applikasjon bygd opp med et fundament i Java Enterprise Edition patterns.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
EJB 3 in action  Debu Panda, Reza Rahman, Derek Lane  Manning  2007  978-1-933988-34-4    Bok  Pensum 
The Java EE 5 Tutorial, Third Edition  Jendrock, Ball, Carson, Evans, Fordin & Haase   Addison-Wesley   2006  0-321-49029-0     Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
30

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:
3 timer

Semester:
Vår / Spring


Vekting (%):
70

Vurderingstype:
Innlevering / Assignment

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
48 timer

Semester:
Vår / Spring