NITH 2012 - 2013 / Emner / Programmeringsemner (PG,IPG) / PG612 Avansert grafikkprogrammering  

PG612 Avansert grafikkprogrammering

Emnekode
PG612

Emnenavn
Avansert grafikkprogrammering

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
André Rigland Brodtkorb

Tilsynssensor
Johan Simon Seland, SINTEF

Godkjenningsdato


Hensikt
Hensikten med emnet er å gi innsikt i avanserte metoder for grafikk og rendering (som ray-tracing, ray-casting, avanserte skygger, o.l.), blant annet ved bruk av OpenGL og OpenGL Shading Language. Videre lærer man om effektiv representasjon og behandling av geometri.

Forutsetninger
• Objektorientert programmering i C++ med Visual Studio (PG330 eller tilsvarende).
• Kunnskap om grafikkort og grafikkprogrammering i OpenGL (PG430 Innføring i grafikkprogrammering eller tilsvarende).
• Kunnskap om linking mot bibliotekers .h, .lib og .dll filer er nyttig.
• Forståelse av open software, versjonsforskjeller og interkompabilitet er nyttig.


Kompetansemål

Studenten skal etter fullført kurs ha kunnskap om 3D grafikkprogrammering og bruk av shadere. Videre skal studenten få kunnskap om avanserte emner innen grafikk og rendering:

  •  Representasjon av geometri.
  •  Transformasjoner og transformasjonsmatriser.
  •  Buffer objects.
  •  Framebuffer objects.
  •  Tilbakelesning av resultater fra grafikkort for bruk i multipass-algoritmer.
  •  Per pixel lyssetting.
  •  Vertex blending.
  •  Gjennomsiktighet.
  •  Cube maps.
  •  Normal-mapping.
Gjennomføring
Kurset gjennomføres med en serie av forelesninger pluss laboppgaver/øvinger og gjennomgang/diskusjon rundt disse. Til sammen 12 økter, av 5 lærerstyrte timer per økt (pluss individuelt arbeid ved siden av).

Pensum

Real-Time Rendering (se litteraturliste).

OpenGL Shading Language (se litteraturliste).

Utlevert kursmateriell

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir kunnskap innen avanserte grafikkmetoder for 3D grafikk, hvor hovedfokus ligger på moderne shaderprogrammering og effektiv rendering. Studenten har opparbeidet seg ferdigheter gjennom øvingsoppgaver og innleveringer.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Versions 3.0 and 3.1    Addison-Wesley Professional  2009  978-0321552624    Bok  Støttelitteratur 
OpenGL Shading Language     Addison-Wesley Professional  2009  978-0321637635    Bok  Pensum 
Real-time Rendering  Akine-Möller, Haines, Hoffman, Real-Time Rendering  AK Peters  2008  ISBN-13: 978-1568814247     Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappevurdering m/muntlig prøve (se emnesiden) / Portfolio w/oral test

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
Hele semesteret

Semester:
Vår / Spring