NITH 2012 - 2013 / Emner / Programmeringsemner (PG,IPG) / PG555 Introduksjon til Adobe Flash  

PG555 Introduksjon til Adobe Flash

Emnekode
PG555

Emnenavn
Introduksjon til Adobe Flash

Studiepoeng
5,00

Emneansvarlig
Hildur Jonasdottir

Godkjenningsdato


Hensikt
Fagets formål er å gi studentene en innføring i Adobe Flash som verktøy og basis kunnskap om grunnleggende objekter, symboler og teknikker. Videre får studentene et innblikk i bruksområder, muligheter og begrensninger for Flash på nett og andre enheter.

Forutsetninger
Det kreves ingen forkunnskaper for å gjennomføre faget utover generell studiekompetanse.

Kompetansemål

- Grunnleggende ferdigheter i Adobe Flash verktøyet
- Kunnskap om grunnsymboler og objekter
- Kunne lage enkle animasjoner via det grafiske grensesnittet
- Kjenne til forskjellene mellom animasjonstyper
- Enkel håndtering av tekst, fonter, lyd og bilde
- Kunne lage enkle animasjoner via ActionScrip 3
- Grunnforståelse for Events
- Håndtere enkle effekter via ActionScript 3

Gjennomføring
Emnet gjennomføres med forelesninger, lab-basert undervisning og arbeid både individuelt og gruppebasert.

Pensum

Se litteraturliste.

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet skal gi studentene en forståelse for noen av de muligheter og begrensninger som ligger i Flash, grunnferdigheter i Adobe Flash som verktøy samt en introduksjon til ActionScript 3.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Flash Professional CS5 Essential Training  Perkins, Todd  Lynda.com  2010   

Video

 
Videoinstruksjon  Pensum 
Learning ActionScript 3.0: A Beginner's Guide   Shupe, Rich; Rosser, Zevan   O'Reilly  2009  9780596527877     Bok  Støttelitteratur 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappevurdering m/skriftlig prøve (se emnesiden) / Portfolio w/written test

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn