NITH 2012 - 2013 / Emner / Programmeringsemner (PG,IPG) / PG531 Web 2.0 og Ajax  

PG531 Web 2.0 og Ajax

Emnekode
PG531

Emnenavn
Web 2.0 og Ajax

Studiepoeng
5,00

Emneansvarlig
Rolando Gonzales

Tilsynssensor
Christoph Scmitz

Godkjenningsdato
30.06.2012

Hensikt
Studenten skal ha en forståelse for hva Web 2.0 innbefatter, kunne lage WebService med .Net/C# og kunne hente ut og behandle informasjon fra WebService med jQuery ajax/json.

Forutsetninger
Emnet krever at studenten har grunnleggende kompetanse i html, css, javascript/jQuery, objektorientert programmering, .Net/C# og EAR

Kompetansemål

Studenten skal:

· ha en teoretisk forståelse for hva begrepet Web 2.0 innbefatter av teknologier og applikasjoner

· bruke jQuery sine ajax/json funksjoner mot webtjenester

· lage webtjenester med .Net/C#, i Visual Studio, og bruke jQuery ajax/funksjonene mot disse

· bruke jQuery for å legge til og stilsette/animere informasjon hentet inn med jQuery ajax/json funksjoner på en nettside

· utføre CRUD (Create, Read, Update og Delete) med Linq til sql/xml

· bruke html og css for å legge til innhold og style innholdet

Gjennomføring
Vurdering / Assessment
Vekting (%): 100

Vurderingstype:
Mappevurdering (se emnesiden) / Folder assessment

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
-

Semester:
Høst / Autumn


Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Studenten skal kunne både lage og benytte seg av nettjenester (Web Services). Nettjenestene skal lages i .Net/C# og kodes mot med jQuery ajax og json funksjonene.