PG516 XNA

Emnekode
PG516

Emnenavn
XNA

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Marius Brendmoe

Tilsynssensor
Jayson Mackie,

Godkjenningsdato


Hensikt
XNA er et rammeverk utviklet av Microsoft for enkel utvikling av prototyper og spill til alle deres platformer. Igjennom dette kurset vil studentene få den kunnskapen de trenger til å benytte seg av XNA til å lage prototyper raskt og effektivt både for Xbox og Windows.

Forutsetninger
Forståelse for objektorientert programmering, gjennom emnet PG210 eller tilsvarende. (Kjennskap til objektorientert programmering gjennom Java eller C++.)

Kompetansemål

Studentene skal få en grunnforståelse av C# og kunne bruke XNA til å lage enkle 2D spillprototyper. Etter fullført kurs skal studene kunne:
• Bruke XNA til å tegne 2D.
• Sette opp input for mus, tastatur, trykksensitive skjermer og XBox kontrollere.
• Programmere kode som kan installeres på XBox 360 , Windows Phone og Windows PC baserte systemer.
• Lage enkle spill som fungerer over nettverk.
• Kunne spille av lydeffekter ved hjelp av Microsoft XACT og XNA.
• Kjenne til C# spesifikk funksjonalitet som Properties, og keywords som "where" og "as".
• Bruke C# delegates til å sette opp grafiske brukergrensesnitt.
• Designe enkel kollisjonsdeteksjon i 2D ved hjelp av XNA matematikkbiblioteket.

• Forstå hvordan C# sin garbage collector har betydning for ytelse i sanntidsapplikasjoner.
Gjennom semesteret vil temaene over gå igjen som øvingsoppgaver og innleveringer.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres med 12 forelesninger av ca 2 timer og 12 lærerstyrte øvinger av ca 3 timer. Øvingene er ikke obligatoriske, men for å oppnå kompetansemålene forventes det at studentene fullfører øvingsoppgavene på egenhånd der øvingstimene ikke strekker til.

Vurdering skjer gjennom en mappeoppgave. Mappen består av 2 individuelle og 2 gruppeinnleveringer underveis i semesteret. Mappen vurderes som helhet, ikke med spesifisert vekting per element.


Pensum

Ved siden av litteraturliste er forelesningsmaterialet og nødvendige hjelpemidler for å gjennomføre øvingsopplegget pensum. Materialet gjøres tilgjengelig for studentene fortløpende gjennom kurset.

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Studentene har fått kunnskaper om hvordan bruke Microsofts XNA rammeverk til å utvikle prototyper til spill på en rask og effektiv måte. Studente har i tillegg tilegnet seg kunskaper om programmeringspråker C#/.net og hvilke hensyn en må ta når en applikasjon skal kjøre på flere platformer.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Learning XNA 4.0  Aaron Reed  O'Reilly  2010  978-1449394622      Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100%

Vurderingstype:
Mappevurdering m/muntlig prøve (se emnesiden) / Portfolio w/oral test

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:
Hele semesteret

Semester:
Høst / Autumn