NITH 2012 - 2013 / Emner / Programmeringsemner (PG,IPG) / PG2200 XNA spillprogrammering  

PG2200 XNA spillprogrammering

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
PG2200

Emnenavn
XNA spillprogrammering

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Marius Brendmoe

Tilsynssensor
Jayson Mackie

Godkjenningsdato


Hensikt
Etter fullført emne skal studenten kunne benytte objektorientert tankemåte til å utvikle 2D-spill for PC og mobiltelefon i C# med XNA. Man skal kunne benytte interaksjonskomponenter på en formålstjenlig
måte, samt legge til ulike multimedia-komponenter

Forutsetninger
PG1100

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
 

 •  Forstå prinsipper for objektorientering og polymorfi og hvordan disse kan anvendes i spillutvikling ved fornuftig valg og bruk av objekthierarkier.
 •  Forklare hvordan objektorientering og polymorfi kan brukes til å unngå kode duplisering.
 •  Forstå utfordringene som oppstår i systemer med svært strenge krav for responstid (myke sanntidsystemer) og skissere hvordan disse kan løses.
 •  Kunne benytte forskjellige medium for interaksjon med systemer, slik som tastatur, mus og touch-skjermer (HCI).
 •  Kunne reflektere rundt potensialet til touch-skjermer som interaksjonsmedium.
 •  Vite hvordan ulike typer koordinatsystemer er nyttige i mange datavitenskaplige sammenhenger.

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
 

 •  Kunne opprette prosjekter, skrive kildekode og kompilere den i Visual Studio.
 •  Kunne sette opp benytte versjonskontroll i Visual Studio.
 •  Ha oversikt over og kunne benytte den grunnleggende syntaksen i programmeringspråket C# og vite på hvilke måter denne skiller seg fra Java.
 •  Vite hvordan man setter breakpoints i Visual Studio og bruke disse til å lokalisere feil i programmer.
 •  Kunne tegne 2D objekter med C# og XNA.
 •  Kunne identifisere behovet for og utføre kollisjonshåndtering i XNA.
 •  Skrive programmer som henter input fra touch, mus og tastatur med C# og XNA.
 •  Kunne legge til egnet lyd i spill med XNA.

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
 

 •  Forstå utfordringene som oppstår i systemer med svært strenge krav for responstid (myke sanntidsystemer) og skissere hvordan disse kan løses.
 •  Kunne benytte forskjellige medium for interaksjon med systemer, slik som tastatur, mus og touch-skjermer (HCI).
 •  Kunne reflektere rundt potensialet til touch-skjermer som interaksjonsmedium.
Gjennomføring
Forelesninger, øvinger, innleveringer og hjemmeeksamen.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning

 24

Selvstudium

 92

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

 0

Øving

 24

Vurdering

 60

Anbefalt tidsbruk totalt

200

Verktøy

Visual Studio 2010
XNA 4.0

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vurderingstype
Mappevurdering

Vurdering

Vekting (%):
 Delvurdering 1: 40%
 Delvurdering 2: 60%
 
 Vurderingstype:
 Delvurdering 1: To innleveringer som utarbeides i grupper (se emnesiden).
 Delvurdering 2: Individuell innlevering.
 
 Hjelpemiddel:
 Alle trykte og skrevne / All printed and written
 
 
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Learning XNA 4.0  Reed, Aaron  O'Reilly  2011  978-1-449-39462-2  1.    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
40

Vurderingstype:
Innlevering / Assignment

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring


Vekting (%):
60

Vurderingstype:
Innlevering / Assignment

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring