NITH 2012 - 2013 / Emner / Programmeringsemner (PG,IPG) / PG1100 Programmering 1  

PG1100 Programmering 1

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
PG1100

Emnenavn
Programmering 1

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Stein Marthinsen

Tilsynssensor
Morten Andersen-Gott

Godkjenningsdato


Hensikt
I utviklingen av applikasjoner er programmering en meget sentral disiplin, siden det er dette som benyttes til å realisere /lage kjørbare systemer på en datamaskin. Denne disiplinen trekkes direkte eller indirekte inn i en rekke andre fag ved IT-utdanningen. Emnet skal gi en første innføring i programmering og utvikling av algoritmer for å løse ulike problemer.


Forutsetninger
Emnet krever ingen konkrete faglige forutsetninger utover generell studiekompetanse og god kjennskap til bruk av en PC. Programmering krever en høy grad av nøyaktighet, tålmodighet, utholdenhet og evne til logisk tenking.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal studenten

 •  vite hva et programmeringsspråk er, og hvordan slike skiller seg fra naturlige språk
 •  vite forskjellen på interpreterte og kompilerte språk
 •  kjenne til forskjellene på hendelsesdrevne og rent sekvensielle programmer

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne

 • · bruke et API
 • · lage enkle programmer som bl.a. gjør bruk av

o variabler

o tilordning

o ulike datatyper

o aritmetiske og logiske uttrykk

 • · lage enkle programmer som anvender kontrollstrukturene

o valg

o løkke

 • · lage enkle programmer med fokus på utvikling av algoritmer
 • · lage enkle programmer som skriver til og leser fra tekstfiler
 • · deklarere og bruke statiske tabeller (arrays)
 • · beherske et enkelt integrert utviklingsverktøy (IDE)
 • · kunne skrive og redigere kildekode med dette verktøyet
 • · kunne kjøre programmer med dette verktøyet
 • · kunne bruke de grunnleggende elementene i et programmeringsspråk til å lage programmer
 • · kunne tolke og forholde seg til feilmeldinger og rette kildekode ut fra disse

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne

 • · vurdere passende strategi for løsing av et problem
 • · diskutere problemløsningsmetoder med medstudenter
 • · gjøre rede for tankegang for egne løsninger
Gjennomføring
Forelesninger, øvinger med veileder, innleveringer og skriftlig vurdering.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning

 24

Selvstudium

 110

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

 

Øving

 36

Vurdering

 30

Anbefalt tidsbruk totalt

 200

Verktøy
 • · Java 1.6
 • · JCreator/DrJava
Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet har gitt en introduksjon i programmering med vekt på utvikling av algoritmer for å løse enkle problemer. Studenten kan deklarere og anvende ulike datatyper og gjøre bruk av kontrollstrukturene valg og løkke. Studenten kan også gjøre bruk av tabeller (arrays) etter behov.

Vurderingstype
Mappevurdering

Vurdering

Mappe bestående av innleveringer og avsluttende skriftlig vurdering.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Building Java Programs   Stuart Reges/Marty Stepp  Addison Wesley  2010  978-0-13-706290-4  2. utg    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappevurdering m/skriftlig prøve (se emnesiden) / Portfolio w/written test

Hjelpemiddel:


Varighet:


Semester:
Høst / Autumn