NITH 2012 - 2013 / Emner / Programmeringsemner (PG,IPG) / PG2100 Programmering 2  

PG2100 Programmering 2

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
PG2100

Emnenavn
Programmering 2

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Stein Marthinsen

Tilsynssensor
Morten Andersen-Gott

Godkjenningsdato
16.10.2011

Hensikt
Emnet skal gi en første innføring i objektorientert programmering. Flere sentrale mekanismer i objektorientert programmering vil bli gjennomgått, samt eksempler på samspill mellom objekter av noen få klasser. Modellering i UML av små systemer (klassediagrammer og sekvensdiagrammer) blir også brukt.
Emnet skal gi en enkel innføring i programmering av grafiske grensesnitt (GUI) med hendelseshåndtering. Emnet gir en introduksjon av en standard Collection-klasse (ArrayList).


Forutsetninger
PG1100

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

 • · vite hva arv er
 • · vite hva polymorfi er
 • · vite om likheter/forskjeller mellom abstrakte klasser og interfacees
 • · vite hvordan mekanismen for hendelseshåndtering fungerer

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

 • · definere klasser, og kunne beherske bruk av objekter
 • · beherske ulike UML-diagramtyper slik som enkle klassediagrammer og sekvensdiagrammer
 • · beherske bruk av objekter og få objekter til å samarbeide
 • · kunne definere spesialiseringer av klasser gjennom arv
 • · beherske bruk av abstrakte klasser og interface (’kontrakter’)
 • · anvende arv og interfaces gjennom kode med polymorfisk oppbygning
 • · programmere enkle grafiske grensesnitt
 • · bruke ArrayList-klassen til å opprette og bruke en dynamisk datastruktur

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

 • · beherske et enkelt integrert utviklingsverktøy (IDE)
 • · skrive og redigere kildekode med dette verktøyet
 • · kjøre programmer med dette verktøyet
 • · bruke de grunnleggende elementene i dette språket til å lage programmer
 • · bruke en debugger for å finne feil
Gjennomføring
Forelesninger, øvinger, innleveringer og skriftlig vurdering.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning

 24

Selvstudium

 128

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

 

Øving

 24

Vurdering

 24

Anbefalt tidsbruk totalt

200

Verktøy
 • · Java JDK 1.6 eller nyere
 • · IDE
Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet har gitt en innføring i objektorientert programmering. Studenten kan definere og anvende spesialiseringer av klasser gjennom arv/interface/polymorfi og mestrer programmering av enkle grafiske brukergrensesnitt (GUI) med tilhørende enkel hendelseshåndtering. I tillegg har studenten lært å bruke en standard Collection-klasse til å implementere en dynamisk datastruktur.

Vurderingstype
Mappevurdering

Vurdering

Mappe bestående av innleveringer og skriftlig prøve.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Building Java Programs  Stuart Reges/Marty Stepp    2011  978-0-13-706290-4  2.International    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):


Vurderingstype:
Mappevurdering m/skriftlig prøve (se emnesiden) / Portfolio w/written test

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:
180 minutter

Semester:
Vår / Spring