NITH 2012 - 2013 / Andre kurs / default default  

default default

Emnenivå
Master

Emnekode
default

Emnenavn
default

Studiepoeng
0,00

Godkjenningsdato


Læringsutbytte

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

 

 

Tidsbruk

 

 

Deltakelse i undervisning

 

 

 

 

Selvstudium

 

 

 

 

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

 

 

 

 

Øving

 

 

 

 

Vurdering

 

 

 

 

Anbefalt tidsbruk totalt

 

 

200

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vurderingstype
Innlevering