NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS390 3D animasjon  

DS390 3D animasjon

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS390

Emnenavn
3D animasjon

Studiepoeng
5,00

Emneansvarlig
Ivar Kjellmo

Tilsynssensor
Marko Steffensen

Godkjenningsdato


Hensikt
Emnet har som hensikt å gi kunnskap om animasjonsteknikker knyttet til 3d-grafikk. Studenten skal lære å sette opp en animasjonsrigg og forstå hvordan denne kan brukes til å kontrollere 3d-modeller på en ønskelig måte i en animasjon.

Forutsetninger
God kjennskap til 3d-verktøy

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten:

- Kjenne til animasjonshierarkier og -rigging
- Ha forståelse for modelldeformasjon som morfing og skinning
- Ha forståelse for keyframes, interpolering og timing i animasjonsverktøy
- Kunne sette opp kamerakjøringer i en scene med animerte parametre
- Kunne sette opp og anvende en rigg til å produsere enkle figuranimasjoner

Gjennomføring
Forelesninger og øvinger

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet har gitt studenten kunnskap og ferdigheter i å sette opp en animasjonsrigg og forstå hvordan denne kan brukes til å kontrollere 3d-modeller på en ønskelig måte i en animasjon.

Vurderingstype
Mappevurdering
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
The Animator's Survival Kit, Expanded Edition: A Manual of Methods, Principles and Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion and Internet Animators  Richard Williams  Faber and Faber ltd  2009  978-0571238347  2.utgave    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn