NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS380 Optimalisering og struktur  

DS380 Optimalisering og struktur

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS380

Emnenavn
Optimalisering og struktur

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Ivar Kjellmo

Tilsynssensor
Espen Ottar

Godkjenningsdato


Hensikt
Hensikten med emnet er å gi studentene kjennskap til minne- og prosessorkostnadene tilknyttet rendering av 3d-modeller. Du skal lære optimaliseringsteknikker som gjør deg i stand til å møte de krav som finnes for å effektivt produsere og behandle scener og modeller som er tilpasset bruksmediet.

Forutsetninger
God kjennskap til visualisering og 3d- og bilderedigeringsverktøy

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten:

- Kjenne til ulike plattformer og deres muligheter og begrensninger
- Kjenne til arbeidsflyt og strukturering innen grafikkproduksjon
- Kunne gjengi ulike optimaliseringsteknikker for ulike bruksmedier
- Kunne velge de beste løsningene tilpasset plattformkravene
- Kunne tilpasse scener og modeller fra film til realtime og mobile enheter

Gjennomføring
Forelesninger og øvinger

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning

 

Selvstudium

 

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

 

Øving

 

Vurdering

 

Anbefalt tidsbruk totalt

 200

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet har gitt studenten kunnskap og ferdigheter i å produsere og behandle scener og modeller som er teknisk tilpasset bruksmediet.

Vurderingstype
Mappevurdering
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
3ds Max Modeling for Games, Second Edition: Insider's Guide to Game Character, Vehicle, and Environment Modeling:  Andrew Gahan  Focal Press  2011  978-0240815824  2.utgave    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn