NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS410 Spesialisering karakter/miljø  

DS410 Spesialisering karakter/miljø

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS410

Emnenavn
Spesialisering karakter/miljø

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Ivar Kjellmo

Tilsynssensor
Marko Steffensen

Godkjenningsdato
27.11.2012

Hensikt
Hensikten med emnet er å gi studentene kunnskap og ferdigheter til å kunne videreføre en stilart i en digital 3D-scene. Studentene skal kunne produsere avanserte karakterer i omgivelser med vekt på helhet og tematikk.

Forutsetninger
Avanserte ferdigheter og kunnskaper innen modellering, teksturering, komposisjon og lyssetting innen 3D-grafikk.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten:

  • Ha kjennskap til stil og konseptutvikling for digitale scener
  • Kunne utføre avansert polygonmodellering for både karakter og miljø
  • Kunne bruke høyoppløselig digital skulpturering
  • Kunne utvikle 3D-modeller fra en eksisterende tematikk
  • Kunne vurdere helheten i en scene med vekt på historie, stil og stemning
Gjennomføring
Emnet gjennomføres med forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning

 

Selvstudium

 

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

 

Øving

 

Vurdering

 

Anbefalt tidsbruk totalt

 
Verktøy

Programvare for produksjon av 3D-grafikk og bilderedigering (for eksempel 3ds Max og Photoshop)

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet har gitt studenten kunnskaper og ferdigheter til å kunne videreføre en stilart i en digital 3D-scene. Studentene kan produsere avanserte karakterer i omgivelser med vekt på helhet og tematikk.

Vurderingstype
Mappevurdering
Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring