NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS3300 Interaksjonsdesign 1  

DS3300 Interaksjonsdesign 1

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS3300

Emnenavn
Interaksjonsdesign 1

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Hanne Sørum

Godkjenningsdato


Hensikt
Hensikten med emnet er å danne et fundament av grunnleggende kunnskaper innen interaksjonsdesign med fokus på utvikling av Web-løsninger. Emnet tar sikte på å gi en innføring i interaksjonsdesignprosessen, samspillet mellom menneske-maskin, brukskvalitet, lavnivå prototyping og testing/evaluering.

Forutsetninger
Det kreves ingen forkunnskaper for å kunne ta dette emnet.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:

Kunnskaper

     - Grunnleggende kunnskap om HCI (Human-Computer Interaction)

     - Grunnleggende kunnskap om interaksjonsdesign og derunder prosessen 

     - Grunnleggende kunnskap om lavnivå prototyping, primært i forhold til utvikling av Web-løsninger

     - Grunnleggende kunnskap om Usability (brukskvalitet) og ulike metoder for evaluering/testing

Ferdigheter

     - Være i stand til å utvikle lavnivå (enkle) prototyper

     - Kunne delta i prosessen med å utvikle Web-løsninger med høy brukskvalitet

     - Kunne gjennomføre Usability-testing, samt gjøre enkle analyser

Generell kompetanse

     - Forstå grunnleggende interaksjonsdesignprinsipper og kjenne til prosessen knyttet til utviklingen av Web-løsninger med høy brukskvalitet og organisatorisk verdi.

Gjennomføring
Gjennomføringen av emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, lab arbeid og studentpresentasjon.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet 

 Tidsbruk 

 Deltakelse i undervisning 

  40 

 Selvstudium 

  60 

 Forberedelse til presentasjon/diskusjon i    klassen 

  10 

 Øving 

  0 

 Vurdering 

  90 

 Anbefalt tidsbruk totalt 

 200

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet Interaksjonsdesign 1 gir studenten grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som skal til for å delta i en interaksjonsdesignprosess, primært rettet mot utvikling av Web-løsninger. Designprinsipper, enkel prototyping, brukskvalitet og evaluering (Usability-testing) er sentrale temaer.

Pensum

Tittel

Forfatter

Forlag

Utgitt år

ISBN

Utgave

Kommentar

Type

Litteratur

Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction 

Rogers, Sharp og Preece

Whiley Publishing  

2011 

978-0470665763

 

Bok 

Pensum 

Vurderingstype
Mappevurdering

Vurdering

Mappe med skriftlig prøve (se emnesiden) / Folder assessment.

For å få karakter i emnet er det obligatorisk oppmøte i 8 av 12 forelesninger.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction   Rogers, Sharp og Preece  Wiley Publishing   2011  978-0470665763  3. utg    Bok  Pensum