NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS3100 Webutvikling 1  

DS3100 Webutvikling 1

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS3100

Emnenavn
Webutvikling 1

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Rolando Gonzalez

Tilsynssensor
Christoph Scmitz

Godkjenningsdato
30.06.2012

Hensikt
Emnet skal gjøre at studenten skal beherske html og css for å lage nettsider, bruke Photoshop for grunnleggende bildemanipulering og utvikle Web applikasjon med .Net/C#.


Forutsetninger
Ingen

Læringsutbytte

- Strukturere webdokumenter med html (xhtml og html 5) og bruke CSS for å lage forskjellige layouts og stilsette html
- Validere html og css mot etablerte standarder (W3C)
- Ha kjennskap til begrepet Accessability
- Kunne anvende Photoshop for grunnleggende bilderedigering
- Kunne anvende 960gs for sidelayout
- Kunne anvende Visual Studio som utviklingsverktøy
- Kunne anvende basic og avanserte ASP .Net komponenter blant annet for Databaseoppkobling
- Kunne kode grunnleggende C# blant annet mot .Net komponenter

Gjennomføring
Emnet gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vurderingstype
Mappevurdering

Vurdering

100 % mappe
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Programming ASP .Net 3.5  Liberty, J., Hurwitz, D., Maharry, D.   O'Reilly   2008  0596529562      Bok  Pensum