NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS3200 Designlab 1  

DS3200 Designlab 1

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS3200

Emnenavn
Designlab 1

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Josef Leupi

Godkjenningsdato


Hensikt
• Gi en innføring i visuell kommunikasjon og konseptutvikling.
• Utvikle studentenes sans for det visuelle.
• Utvikle forståelse for form, farge og komposisjon som viktige elementer i funksjonell formidling og som bærere av uttrykk, originalitet og identitet.
• Emnet skal gi kunnskap om betydningen av design, og forståelse for samarbeid med designere og illustratører.

Forutsetninger
Emnet forutsetter aktiv deltakelse i forelesningene, i de praktiske prosjektene 
og i fellesgjennomgangene av prosjektresultatene.
Emnet forutsetter også grunnleggende kunnskaper i Photoshop.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført Designlab 1 skal studentene:

• ha kunnskap om visuell kommunikasjon og grafisk design.
• ha fått forståelse for kommunikasjonens to hoveddeler: Den manifeste (kognitive) og den latente budskapsdelen (metabudskapet/auraen).
• vite om og ha innblikk i ulike aktørers rolle, innfallsvinkler, strategier (og metodiske tilnærmingsmåter) i kommunikasjonsprosessen. 
• ha kunnskap om metoder for idégenerering. 
• ha fått en grunnleggende forståelse for hva fokus, farger, typografi, form og komposisjon kan bety i den manifeste og den latente kommunikasjonen.
• ha gjort noen erfaringer gjennom konkret arbeid med form- og komposisjonsoppgaver.
• ha elementære kunnskaper i å løse enkle webdesign-oppgaver med konseptuell og visuell tilnærming og praktisk gjennomføring.

Gjennomføring
Emnet gjennomføres med forelesninger, prosjektarbeid, individuell veiledning og prosjektgjennomganger¢¢¢

Anbefalt tidsbruk

• Undervisning og sparring/veiledning og felles gjennomganger: 48 timer
• Prosjektarbeid, selvstudium: 152 timer
• Totalt tidsbruk: 200 timer

Karakterskala
Pass/failure

Vitnemålstekst
Emnet gir en innføring i visuell kommunikasjon, strategisk tenkning og konseptutvikling. Det skal utvikle studentenes sans for det visuelle, forståelse for form, farge og komposisjon som viktige elementer i funksjonell formidling og som bærere av uttrykk, originalitet og identitet.

Pensum

Bjørn Rybakken (2004), Visuell identitet 1. utg. ISBN: 9788279351498

Vurderingstype
Mappevurdering

Vurdering

Obligatoriske oppgaver/innleveringer
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Formsans og design  Bjørn Rybakken  abstrakt forlag  2008  9788279352396   

http://www.leupi.no/NITH/DS221_V_2012/Pensumsbok.html

 
Bok  Støttelitteratur 
Visuell identitet  Bjørn Rybakken  abstrakt forlag  2004  ISBN: 9788279351498   

Dette er pensumslitteratur.
Støttelitteratur presenteres i timene.

http://www.leupi.no/NITH/DS221_V_2012/Pensumsbok.html

 
Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100%

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn