NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS4200 Designlab 2  

DS4200 Designlab 2

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS4200

Emnenavn
Designlab 2

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Josef Leupi

Godkjenningsdato


Hensikt
• Emnet skal videreutvikle studentenes sans for det visuelle.
• Studentene skal øve komposisjon og samspillet mellom den manifeste formidlingen og
metakommunikasjonen (aura/identitet).
• Studentene skal lære å realisere design- og formidlingsprosjekt, fra behovsforståelse
via idé og konsept, til praktisk løsning.

Forutsetninger
• Designlab 1
• aktiv deltakelse i forelesningene, verktøykurs, de praktiske prosjektene og i
fellesgjennomgangene av prosjektresultatene.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført Designlab 2 skal studentene:
• ha økt forståelsen for design, slik at de kan løse enkle designoppgaver i samspill
mellom det konseptuelle og det visuelle.
• ha økt kunnskap om og forståelse for samspillet mellom tekst, bilder og lyd.
• ha økt kunnskap om rammebetingelser og innsirkling av rammebetingelsene i
kommunikasjonsprosessen.
• kunne tenke identitet og profil og løse en formidlingsoppgave i henhold til profilens
krav til aura og stil.
• ha økt kunnskap om metoder for idégenerering.
• ha opparbeidet elementær kunnskap og erfaring i et animasjonsverktøy og ha
forståelse for jobbing mot tidslinje.

Gjennomføring
Emnet gjennomføres med forelesninger, praktisk verktøyundervisning, prosjektarbeid og
prosjektgjennomganger.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Undervisning, sparring/veiledning og felles gjennomganger:

 48 timer

Prosjektarbeid/selvstudium/øving:

152 timer

 

 

 

 

 

 

Anbefalt tidsbruk totalt:

200 timer

Karakterskala
Pass/failure

Vitnemålstekst
Emnet skal videreutvikle studentenes sans for det visuelle. Studentene øver seg i
samspillet mellom den manifeste budskapsformidlingen og metakommunikasjonen og
lærer å realisere design- og formidlingsprosjekt helt fra behovsforståelse, via idé og
konsept, til praktisk løsning.

Pensum

Pensum: Bjørn Rybakken (2004), Visuell identitet ISBN: 9788279351498
Støttelitteratur: Bjørn Rybakken (2008), Formsans og design ISBN: 9788279352396

Vurderingstype
Mappevurdering

Vurdering

Obligatoriske oppgaver/innleveringer
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Se under Pensum              Bok  Pensum