NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS4100 Webutvikling 2  

DS4100 Webutvikling 2

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS4100

Emnenavn
Webutvikling 2

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Rolando Gonzalez

Tilsynssensor
Christoph Schmitz

Godkjenningsdato
13.01.2013

Hensikt
Studentene skal lære å benytte javascript og jQuery for å kunne lage dynamisk innhold på nettsider. På serverside skal studentene kunne benytte Linq mot xml og Linq mot sql database og andre komponenter i .Net for blant annet validering i Visual Studio.

Forutsetninger
Grunnleggende HTML/CSS og bruk av Visual Studio ASP/.NET/C# og Databaser (som læres i Webutvikling 1)

Læringsutbytte

- Kunne bruke basic og avanserte ASP-komponenter i Visual Studio

- Kunne bruke komponenter for validering (Validation Controls) i .Net

- Kunne kode LINQ mot xml

- Kunne kode LINQ mot sql mot MSSQL database

- Kunne kode ren javascript på ryddig og strukturert måte, som for eksempel ved øvelse på modularisering

- Være kjent med konseptet DOM

- Kunne bruke forskjellige events og funksjoner i javascript

- Kunne anvende javascript feilmeldingsprogram (Error Console) innebygd i nettleser

- Kunne bruke et utvalg av funksjoner i javascriptbiblioteket jQuery, blant annet for traversering og animering

Gjennomføring
Emnet gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning

48

Selvstudium

 80

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

 0

Øving

 24

Vurdering

 50

Anbefalt tidsbruk totalt

200

Verktøy

Visual Studio (2012) for .Net/C# og Dreamweaver eller tilsvarende html-editor for å håndkode html, css og javascript/jQuery.

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Studentene skal lære å benytte basic og avanserte kontroller og Linq i Visual Studio med ASP .Net og C# for å kunne benytte database og xmlressurser, javascript og jQuery for å lage interaktivt innhold på nettsider.

Vurderingstype
Mappevurdering

Vurdering

100 % Mappevurdering

Karakterskala A-F
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
jQuery in Action  Bibeault, B., Katz, Y.  Manning  2010  9781935182320    Bok  Støttelitteratur 
Programming ASP .Net 3.5  Liberty, J., Hurwitz, D., Maharry, D.  O'Reilly  2008  0596529562      Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:


Varighet:


Semester:
Vår / Spring