NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS4300 Interaksjonsdesign 2  

DS4300 Interaksjonsdesign 2

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS4300

Emnenavn
Interaksjonsdesign 2

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Sturla Bakke

Tilsynssensor
Eidar Grande Vollan

Godkjenningsdato
05.06.2013

Hensikt
Fagets formål er å gi studentene videregående kunnskap om interaksjonsdesign, samt prototyping (høynivå) og utvikling av Web-løsninger med godt design.
Det fokuseres spesielt på mobile grensesnitt i dette emnet.

Forutsetninger
Emnet forutesetter Interaksjonsdesign 1.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:

Kunnskaper:

  • Videregående kunnskap om HCI
  • Videregående kunnskap om interaksjonsdesign og utviklingsprosesser med fokus på mobil webutvikling
  • Videregående kunnskap om løsnings- og brukerevalueringer for mobile løsninger
  • Videregående kunnskap om prototyping, og bruke disse i mobile interaksjonsdesignprosjekter.

Ferdigheter

  • Kunne utvikle gode grensesnitt og klikkbare prototyper for mobile løsninger
  • Kunne delta i prosessen med å utvikle mobile web-løsninger med høy brukskvalitet
  • Kunne gjennomføre brukskvalitetstester for mobile løsninger, og analysere disse

Generell kompetanse

  • Få en forståelse for ulike interaksjonsdesignprinsipper og kunne delta i utviklingen av mobile nettløsninger
Gjennomføring
Emnet gjennomføres med forelesninger, lab-basert undervisning og gruppebasert prosjektarbeid og studentpresentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning

 40

Selvstudium

60

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

10 

Øving

Vurdering

90 

Anbefalt tidsbruk totalt

200

Verktøy

Balsamiq, Photoshop, penn og papir

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet gir en innføring HCI-kunnskap (human-computer interaction), interaksjonsdesign og underliggende teorier med fokus på mobile løsninger. Studentene har særlig arbeidet med brukersentrert design og prototypeutvikling.

Pensum

Tittel

Forfatter

Forlag

Utgitt

ISBN

Utgave

Type

Litteratur

The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web

Garrett, Jesse James

Peachpit Press

2010

978-0321683687

2

Bok

Pensum

Interaction Design: beyond human-computer interaction

Preese, Rogers og Sharp

Wiley & Sons

2011

978-0470665763

3

Bok

Pensum

Information Architecture: Blueprints for the Web

Wodtke, Christina

New Riders

2009

978-0321600806

2

Bok

Støttelitt.

Don’t make me think: a common sense approach to web usability

Krug, Steve

New Riders

2006

978-032134475-5

2

Bok

Støttelitt.

Ambient Findability

Morville, Peter

O'Reilly

2005

978-059600765-2

 

Bok

Støttelitt.

Vurderingstype
Mappevurdering

Vurdering

Mappevurdering m/skriftlig prøve (se emnesiden) / Folder assessment w/written test

For å få karakter i emnet er det obligatorisk oppmøte i 8 av 12 forelesninger.




Vurdering / Assessment

Vekting (%):


Vurderingstype:
Mappevurdering m/skriftlig prøve (se emnesiden) / Portfolio w/written test

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:


Semester:
Vår / Spring