NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS3600 3D grafikk 1  

DS3600 3D grafikk 1

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS3600

Emnenavn
3D grafikk 1

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Ivar Kjellmo

Tilsynssensor
Søren S. Sørensen

Godkjenningsdato


Hensikt
Hensikten med emnet er å gi studentene en innføring i 3-dimensjonal grafikk, og gi studentene grunnleggende ferdigheter innen teknikker brukt til å modellere, teksturere og lyssette digitale 3d objekter.

Forutsetninger
Ingen

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
- Kunne redegjøre for vanlig representasjonsformer for 3d-grafikk.
- Ha kjennskap til grunnleggende lyssetting og rendering.
- Ha kjennskap til bruk av forskjellige teksturer og materialegenskaper.
- Ha kunnskap om keyframes og tidslinjeanimasjon.

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
- Kunne modellere enkle 3d-modeller.
- Kunne generere og bruke teksturkoordinater for en 3d-modell.
- Kunne lyssette og rendre en scene ved hjelp av 3-punkts lyssetting.
- Kunne sette opp keyframes for enkle animasjoner.

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
- Ha innsikt i muligheter og anvendelse av 3D-grafikk innen ulike fagfelt.

Gjennomføring
Emnet gjennomføres med forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet Tidsbruk
Deltakelse i undervisning 25
Selvstudium 80
Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen 5
Øving 20
Vurdering 70
Anbefalt tidsbruk totalt 200

Verktøy

Programvare for produksjon av 3D-grafikk og animasjon (for eksempel 3ds Max)

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet har gitt studenten en innføring i 3D-grafikk, og har gitt ferdigheter i teknikker knyttet til produksjon og presentasjon av 3D-modeller.

Vurderingstype
Mappevurdering
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Autodesk 3ds Max 2012 Essentials  Randi L. Derakhshani, Dariush Derakhshani  John Wiley & Sons  2011  978-1118016756      Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn