NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS3700 Arkitekturvisualisering  

DS3700 Arkitekturvisualisering

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS3700

Emnenavn
Arkitekturvisualisering

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Kim Baumann Larsen

Tilsynssensor
Søren S. Sørensen

Godkjenningsdato


Hensikt
Hensikten med emnet er å gjøre studentene i stand til å visualisere arkitektur/konstruksjoner i forskjellige faser av et prosjekt. Man får innføring i verktøy som brukes til arkitekturvisualisering og teknikker tilpasset dette.

Forutsetninger
Ingen

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
- Ha kjennskap til grunnleggende arkitektbegrep og historiefortelling med bilder.
- Kjenne til elementene som ligger til grunn for et godt bilde.

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
- Være i stand til å importere en DAK-modell inn i et 3D-program, for så å tilpasse og klargjøre modellen for rendering.
- Kunne benytte 3D-programvare til å skape enkle bygningsmodeller.
- Være i stand til å produsere interessante visualiseringer av forskjellige scener slik at de formidler de primære intensjonene i arkitekturen.
- Kunne utføre etterarbeid på et bilde slik at det formidler en helhetlig komposisjon.

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
- Kunne vurdere bruk av forskjellige metoder for visualisering av arkitektonisk design.

Gjennomføring
Emnet gjennomføres med forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet Tidsbruk
Deltakelse i undervisning 25
Selvstudium 80
Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen 5
Øving 20
Vurdering 70
Anbefalt tidsbruk totalt 200

Verktøy

Programvare for produksjon av 3D-grafikk og animasjon (for eksempel 3ds Max), samt et bilderedigeringsprogram (for eksempel Adobe Photoshop).

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet har gitt studenten en innføring i visualisering av arkitektur. Studenten har produsert visualiseringer som formidler de primære intensjoner med et arkitekturdesign.

Vurderingstype
Mappevurdering
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Architectural Rendering with 3ds Max and V-Ray: Photorealistic Visualization  Markus Kuhlo, Enrico Eggert  Focal Press  2010  978-0240814773  2nd Edition    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn