NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS4600 3D grafikk 2  

DS4600 3D grafikk 2

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS4600

Emnenavn
3D grafikk 2

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Ivar Kjellmo

Tilsynssensor
Marko Steffensen

Godkjenningsdato
27.11.2012

Hensikt
Emnet skal gi studenten utdypende kunnskap og ferdigheter i polygonmodellering, teksturering og materialinnstillinger for karakter og miljø.

Forutsetninger
Grunnleggende ferdigheter og kjennskap til produksjon og presentasjon av digitale 3D-modeller.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

  • Ha kjennskap til detaljert polygon modellering for både karakter og miljø
  • Ha kjennskap til høyoppløselig digital skulpturering
  • Ha kjennskap til avansert teksturbehandling for 3D modeller

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

  • Kunne utføre detaljert polygonmodellering for både karakter og miljø
  • Kunne generere detaljerte teksturer fra en høyoppløselig 3D-modell
  • Være i stand til å utføre avansert teksturmapping av karakter
  • Kunne ta i bruk komplekse materialinnstillinger på en 3D-modell

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

  • Ha kunnskap om hvordan man produserer avanserte 3D-modeller for karakterer og omgivelser ved hjelp av modellering, sculpting og teksturering.
Gjennomføring
Forelesninger og øvinger

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning

 25

Selvstudium

 80

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

 5

Øving

 20

Vurdering

 70

Anbefalt tidsbruk totalt

 200

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet har gitt studenten kunnskap og ferdigheter i polygonmodellering, teksturering og materialinnstillinger for karakter og miljø.

Vurderingstype
Mappevurdering
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Human Anatomy for Artists: The Elements of Form  Eliot Goldfinger  Oxford university press  1992  978-0195052060      Bok  Pensum 
Poly-Modeling with 3ds Max: Thinking Outside of the Box  Todd Daniele  Focal Press  2008  978-0240810928  1st    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring