NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS4700 Lyssetting, rendering og etterarbeid  

DS4700 Lyssetting, rendering og etterarbeid

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS4700

Emnenavn
Lyssetting, rendering og etterarbeid

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Ivar Kjellmo

Tilsynssensor
Marko Steffensen

Godkjenningsdato
27.11.2012

Hensikt
Emnet har som hensikt å gi studenten kjennskap til avanserte renderingsteknikker, samt kunnskap om hvordan man i kombinasjon med lys og compositing kan oppnå gode visuelle uttrykk.

Forutsetninger
Grunnleggende kjennskap til arkitekturvisualisering og et 3D-verktøy.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

  • Ha kjennskap til avansert lyssetting og materialbruk i en 3D -scene.
  • Ha kjennskap til etterbehandling av rendrede 3D-scener i et bilderedigeringsprogram.
  • Ha kunnskap om ulike renderingsteknikker.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

  • Kunne anvende lys og skygge i 3D-scener til å skape ulike visuelle uttrykk
  • Kunne ta i bruk komplekse materialinnstillinger på en 3D-modell
  • Kunne etterbehandle og justere rendringer
  • Være i stand til å sette sammen ulike visuelle elementer til et helhetlig bilde

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

  • Ha kunnskap om hvordan man i kombinasjon med lysoppsett, materialbruk og etterarbeid av 3D scener kan oppnå gode visuelle uttrykk.
Gjennomføring
Forelesninger og øvinger

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning

 25

Selvstudium

 80

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

 5

Øving

20 

Vurdering

70 

Anbefalt tidsbruk totalt

200

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet har gitt studenten en innføring i avanserte renderingsteknikker, lys og etterabeid, samt anvendelse av disse i praksis.

Vurderingstype
Mappevurdering
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
978-0-321-31631-8  Jeremy Birn  New Riders  2006  978-0-321-31631-8  2nd    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring