NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS4650 3D animasjon  

DS4650 3D animasjon

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS4650

Emnenavn
3D animasjon

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Ivar Kjellmo

Tilsynssensor
Marko Steffensen

Godkjenningsdato
27.11.2012

Hensikt
Emnet har som hensikt å gi kunnskap om animasjonsteknikker knyttet til 3d-grafikk. Studenten skal lære å sette opp en animasjonsrigg og forstå hvordan denne kan brukes til å kontrollere 3d-modeller på en ønskelig måte i en animasjon.

Forutsetninger
God kjennskap til 3D-verktøy.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten:

  • Kjenne til animasjonshierarkier og –rigging
  • Ha forståelse for modelldeformasjon som morfing og skinning
  • Ha forståelse for keyframes, interpolering og timing i animasjonsverktøy

Ferdigheter

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten:

  • Kunne sette opp kamerakjøringer i en scene med animerte parametre
  • Kunne sette opp og anvende en rigg til å produsere enkle figuranimasjoner

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten:

  • Ha kunnskap om hvordan man kan lage kameraanimasjoner og produsere enkle figur animasjoner ved hjelp av en selvlaget animasjonsrigg.
Gjennomføring
Forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning

 25

Selvstudium

 80

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

 5

Øving

 20

Vurdering

 70

Anbefalt tidsbruk totalt

 200

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet har gitt studenten kunnskap og ferdigheter i å sette opp en animasjonsrigg og forstå hvordan denne kan brukes til å kontrollere 3d-modeller på en ønskelig måte i en animasjon.

Vurderingstype
Mappevurdering
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
The Animator's Survival Kit  Richard Williams  Faber & Faber  2009  978-0571238347  2nd    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring