NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS3450 Spillutvikling  

DS3450 Spillutvikling

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS3450

Emnenavn
Spillutvikling

Studiepoeng
7,50

Godkjenningsdato


Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vurderingstype
Innlevering
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
The Game Production Handbook  Chandler, Heather   Jones and Bartlett  2008  978-1934015407  2nd rev edition (2010)    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn