NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS3500 Spillprototyping og -testing  

DS3500 Spillprototyping og -testing

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS3500

Emnenavn
Spillprototyping og -testing

Studiepoeng
7,50

Godkjenningsdato


Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vurderingstype
Innlevering
Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn