NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS3400 Spilldesign 1  

DS3400 Spilldesign 1

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS3400

Emnenavn
Spilldesign 1

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Stein Llanos

Tilsynssensor
Michael McCoy Jr.

Godkjenningsdato


Hensikt
Emnet skal gi studenten en innføring i de teorier og konsepter som danner grunnlaget for en moderne forståelse av spill og spilldesign. Studenten skal gjennom å studere og analysere et bredt utvalg spill få trening i å forstå hvordan spillmekanikker brukes for å skape ulike typer spillopplevelser. Emnet vil gi studenten praktisk erfaring med iterativ utvikling av spillkonsepter, både alene og i grupper.

Forutsetninger
Ingen

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emne skal studenten:
- Kunne beskrive en spilldesigners typiske oppgaver og arbeidsprosesser i en spillproduksjon
- Kjenne til noen av de kreative teknikkene som benyttes innenfor spillutvikling
- Kunne gjøre rede for de viktigste definisjonene av kjernebegreper som spill, spilldesign og balansering
- Kjenne til et knippe enkle analyseverktøy for analoge og digitale spill
- Kjenne til og forstå de grunnleggende likheter og forskjeller mellom ulike typer spill
- Ha en grunnleggende kjennskap til de ulike elementene som inngår i et spilldesign
- Kunne identifisere mekanikker og dynamikker i ulike former for spill

Ferdigheter:
Etter å ha fullført emne skal studenten kunne:
- Anvende den iterative prosessen til å ta et enkelt spillkonsept fra idé til ferdig produkt
- Definere og beskrive spillmekanikker på en måte som gjør et interdisiplinært team i stand til å implementere dem på en effektiv måte
- Ha et teoretisk og forståelsesmessig fundament for videre analytisk og kreativt arbeid med spill

Generell kompetanse:
Etter å ha fullført emne skal studenten kunne:
- Anvende den iterative prosessen til å ta et enkelt spillkonsept fra idé til ferdig produkt
- Definere og beskrive spillmekanikker på en måte som gjør et interdisiplinært team i stand til å implementere dem på en effektiv måte
- Ha et teoretisk og forståelsesmessig fundament for videre analytisk og kreativt arbeid med spill

Gjennomføring
Forelesninger
Individuelle design- og analyseoppgaver
Gruppeoppgave i design og konstruksjon av fullverdig brettspill
Spillsesjoner med utvalgte data- og brettspill i grupper
Presentasjon av analyse- og designoppgaver alene og i grupper med påfølgende diskusjon.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet Tidsbruk
Deltakelse i undervisning 24
Selvstudium 72
Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen 5
Øving 24
Vurdering 75
Anbefalt tidsbruk totalt 200

Verktøy

Tekstbehandlingsverktøy (F.eks. Microsoft Word)
Billedbehandlingsprogram (f.eks. Adobe Photoshop)
Ikke-digitale prototypeverktøy (Lim, saks, papir, terninger osv.)

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet gir studentene en innføring i utvikling og analyse av spilldesign

Vurderingstype
Mappevurdering
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
The Art of Game Design: A book of lenses  Schell, Jesse  Morgan Kaufmann  2008  978-0123694966      Bok  Pensum 
The Art of Game Design: A deck of lenses  Schell, Jesse  Schell Games  2008  978-0615218281   

Kortstokk

 
Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn