NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS4400 Kryssplattform design  

DS4400 Kryssplattform design

Emnenivå
Master

Emnekode
DS4400

Emnenavn
Kryssplattform design

Studiepoeng
7,50

Godkjenningsdato


Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vurderingstype
Innlevering