NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS4500 Leveldesign 1, flerspiller  

DS4500 Leveldesign 1, flerspiller

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS4500

Emnenavn
Leveldesign 1, flerspiller

Studiepoeng
7,50

Godkjenningsdato


Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vurderingstype
Innlevering