NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS4450 Spillhistorie og -kultur  

DS4450 Spillhistorie og -kultur

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS4450

Emnenavn
Spillhistorie og -kultur

Studiepoeng
7,50

Godkjenningsdato


Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vurderingstype
Innlevering