NITH 2012 - 2013 / Emner / Informasjonssystememner(IS) / IS3100 ERP-systemer  

IS3100 ERP-systemer

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
IS3100

Emnenavn
ERP-systemer

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Knut Urbye

Tilsynssensor
André Gjertsen, TeleComputing

Godkjenningsdato
25.04.2012

Hensikt
Hensikten med ERP-systemer er å bygge opp kunnskap om og forståelse for bruk av Enterprise Resource Planning (ERP) i virksomheter. Emnet gir en grunnleggende innføring i ERP systemer både teknisk og organisatorisk. Det legges vekt på planlegging, implementering, bruk og vedlikehold av ERP-systemer. Studenten skal også oppnå en grundig forståelse for forretningsmodellering som en basis for utvikling og konfigurering av forretningsapplikasjoner. Ved hjelp av anerkjente notasjoner, teknikker og verktøy for analyse av forretningsprosesser skal studentene kunne konfigurere en ERP applikasjon for små og mellomstore virksomheter.

Forutsetninger
Generell studiekompetanse og grunnleggende IT-kunnskaper.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne: 

Kunnskap

 • Beskrive og analysere en virksomhets verdikjede og IT-systemer
 • Kjenne til begrepet Business Process Management
 • Kjenne til organisatoriske forhold som blir berørt ved endringer eller innføring av en forretningsprosess

Ferdigheter

 • Gjennomføre implementering, bruke og vedlikeholde et ERP-system
 • Kunne bruke notasjoner, teknikker og verktøy for å analysere en forretningsprosess

Generell Kompetanse

 • Forstå oppbygning og bruk av ERP-systemer i ulike virksomheter
 • Kunne kritisk analysere og evaluere en virksomhets forretningsprosesser
Gjennomføring
Emnet går over ett semester med forelesninger og lab-øvinger.
Det vil være 3 mappeelementer: Skriftlig oppgave, presentasjon og prøve.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning

40

Selvstudium

100

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

14

Øving

40

Vurdering

6

Anbefalt tidsbruk totalt

200

Verktøy
 • SAP Business One 8.8
 • Bizagi Process Modeler 
 • Microsoft Office Visio 2011
Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet ERP-systemer er en generell innføring i ERP som et system for å øke verdiskapingen i en virksomhet. Studenten kan konfigurere en ERP-applikasjon for små- og mellomstore virksomheter, og ved hjelp av BPMN-modellering, teknikker og verktøy for analyse av forretningsprosesser forstå hvordan endringer påvirker en virksomhets prosesser, mennesker, systemer og organisasjon.

Pensum
 • Virksomhetsens verdikjede og IT-systemer
 • Business Process Management
 • Forretningsprosesser
 • Notasjoner for å beskrive forretningsprosesser
 • Organisasjonsstrukturer
 • Oppbygging og bruk av et ERP-system
Vurderingstype
Mappevurdering

Vurdering

Mappevurdring m/skriftlig prøve (se emneside)
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Modern ERP: Select, Implement & Use Today's Advanced Business Systems  Marianne Bradford  Lulu  2010  978-0557434077  2. utg    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappevurdering m/skriftlig prøve (se emnesiden) / Portfolio w/written test

Hjelpemiddel:


Varighet:


Semester:
Høst / Autumn