NITH 2012 - 2013 / Emner / Informasjonssystememner(IS) / IS4100 CRM-systemer  

IS4100 CRM-systemer

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
IS4100

Emnenavn
CRM-systemer

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Knut Urbye

Tilsynssensor
O.Stian Lundquist, Evry

Godkjenningsdato
04.01.2013

Hensikt
Hensikten med CRM-systemer er å bygge opp kunnskap om og forståelse for bruk av Customer Relationship Management (CRM) i virksomheter. Emnet gir en grunnleggende innføring i CRM-systemer både teknisk og organisatorisk.

Forutsetninger
Generell studiekompetanse og grunnleggende IT og BPMN-kunnskaper.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten: 

Kunnskap

 • Kjenne til sentrale CRM-begreper
 • Kunne beskrive hva som menes med en forretningsmodell
 • Kunne beskrive verdien av CRM i ulike virksomheter
 • Kunne beskrive hvordan CRM brukes i salg, markedsføring og kundeservice.

Ferdigheter

 • Kunne gjennomføre implementering, bruke og vedlikeholde et CRM-system
 • Kunne bruke notasjoner, teknikker og vertøy for å anslysere en forretningsprosess
 • Kunne bidra til å utvikle en CRM strategi

Generell Kompetanse

 • Forstå oppbygning og bruk av CRM-systemer i ulike virksomheter
 • Kunne kritisk evaluere en virksomhets bruk av et CRM-system
 • Kjenne til de etiske og lovmessige sidene ved CRM
Gjennomføring
Emnet går over ett semester med forelesninger og lab-øvinger.
Det vil være 3 mappeelementer: Skriftlig gruppeoppgave, muntlig presentasjon og prøve.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning

 30

Selvstudium

 60

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

 40

Øving

 30

Vurdering

 40

Anbefalt tidsbruk totalt

 200

Verktøy
 • Bizagi Process Modeler 
 • Microsoft Dynamics CRM Online
Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet CRM-systemer er en generell innføring i Customer Relationship Management for å øke verdiskapingen i en virksomhet gjennom salg, markedsføring og kundeservice. Studenten kan konfigurere en CRM-applikasjon for små- og mellomstore virksomheter, og bidra med i utviklingen av en CRM-strategi.

Vurderingstype
Mappevurdering

Vurdering

Mappevurdring m/skriftlig prøve (se emneside)
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
CRM at the Speed of Light, Fourth Edition: Social CRM 2.0 Strategies, Tools, and Techniques for Engaging Your Customers  Paul Greenberg  McGraw-Hill Osborne Media  November 18, 2009  0071590455  4 edition    Bok  Pensum 
Sams Teach Yourself Microsoft Dynamics CRM 2011 in 24 Hours  Anne Stanton  Sams Publishing  2012  0672335379      Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappevurdering m/skriftlig prøve (se emnesiden) / Portfolio w/written test

Hjelpemiddel:


Varighet:


Semester:
Vår / Spring