NITH 2012 - 2013 / Emner / Økonomi- og organisasjonsem... / BU4200 Digital markedsføring  

BU4200 Digital markedsføring

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
BU4200

Emnenavn
Digital markedsføring

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Asle Fagerstrøm

Tilsynssensor
Eirik Norman Hansen

Godkjenningsdato
09.04.2012

Hensikt
Web sider, sosiale medier og mobil app er blitt stadig viktigere markedsføringskanaler for næringsliv, offentlige- og ideelle organisasjoner. For å kunne lykkes må bedriften integrere markedsføring og teknologi på en hensiktsmessig måte. Planleggingen må være fundamentert i markedets behov og bedriftens konkurranseposisjon. Deretter må bedriften vite hvordan teknologiene fungerer og hvilke muligheter og begrensninger som eksisterer. I løpet av studiet skal studenten ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å lage en plan for digital markedsføring, samt kunne utvikle/konfigurere tekniske løsninger for å realisere målene som er definert i planen. Studenten skal kjenne til lover og regler som regulerer markedsføring, og være opptatt av etiske problemstillinger knytet til digital markedsføring.

Forutsetninger
Det kreves ingen forkunnskaper for å kunne ta dette emnet.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskaper:
Definere og forklare hva som menes med digital markedsføring
Forklare hva som menes med god design og brukervennlighet
Kjenne til lover og regler som regulerer digital markedsføring

Ferdigheter:
Identifisere muligheter og begrensninger i digital markedsføring
Lage en plan for digital markedsføring
Demonstrere hvordan digitale kanaler kan fungere som en relasjonsbyggende kanal
Utvikle/konfigurere teknologi og verktøy til bruk i digital markedsføring
Lage en plan for og kunne demonstrere tiltak for promotering av en web side
Lage en plan for og kunne demonstrere tiltak for evaluering og vedlikehold av en web side

Generell kompetanse:
Reflektere over etiske problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med digital markedsføring

Gjennomføring
Gjennomføringen av emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, studentpresentasjoner og case diskusjon.

Anbefalt tidsbruk

 Aktivitet 

 Tidsbruk 

 Deltakelse i undervisning 

 44 

 Selvstudium 

 40 

 Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen 

 26 

 Øving 

 0 

 Vurdering 

 90 

 Anbefalt tidsbruk totalt 

 200 

 

Verktøy

Verktøy som presenteres i emnet Webutvikling I og II

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Studenten har gjennom studiet tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å lage en plan for digital markedsføring, samt kunne utvikle/konfigurere tekniske løsninger for å realisere målene som er definert i planen. Studenten skal kjenne til lover og regler som regulerer markedsføring, og reflektere over etiske problemstillinger knytet til digital markedsføring.

Pensum

Caffey D. og E. Ellis-Chadwick (2012). Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice, 5/E, Financial Times Press, ISBN ISBN-10: 0273746103.

Vurderingstype
Innlevering

Vurdering

Mappeoppgave som teller 100% av karakteren
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice  Caffey D. og E. Ellis-Chadwick  Financial Times Press  2012  10: 0273746103    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Innlevering / Assignment

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring