NITH 2012 - 2013 / Emner / Økonomi- og organisasjonsem... / BU4100 Sosiale media markedsføring  

BU4100 Sosiale media markedsføring

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
BU4100

Emnenavn
Sosiale media markedsføring

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Asle Fagerstrøm

Tilsynssensor
Eirik Norman Hansen

Godkjenningsdato
14.04.2012

Hensikt
Sosiale media markedsføring er ikke noe en organisasjon velger å forhold seg til. De aller fleste organisasjoner er representert på sosiale medier i den forstand at kundene snakker om bedriften, merket, erfaringer med produktene, etc. Emnet går ut på å gi forståelse for hvordan sosiale medier kan bidra i markedsføring. Det blir lagt vekt på å analysere, definere mål og strategi for sosiale media markedsføring.

Forutsetninger
Det kreves ingen forkunnskaper for å kunne ta dette emnet.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskaper:
Forstå hva som ligger i begrepet web 2.0
Forstå betydningen av sosiale media markedsføring for organisasjonen
Kjenne til lover og regler som regulerer markedsføring gjennom sosiale medier

Ferdigheter:
Drøfte og beslutte betydningen av sosiale media markedsføring i merkevarebygging
Foreslå bruken av sosiale media markedsføring i omdømmebygging
Lage en plan for sosiale media markedsføring som en del av PR og samfunnskontakt
Foreslå bruk av sosiale media markedsføring i kunderelasjonsprogrammer
Identifisere mulighetene sosiale media markedsføring gir i markedsundersøkelser og produktutvikling
Lage en plan for hvordan sosiale media markedsføring kan fungere som salgsfremming

Generell kompetanse:
Vurdere etiske problemstillinger som oppstår i sosiale media markedsføring

Gjennomføring
Gjennomføringen av emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, casediskusjon og studentpresentasjon.

Anbefalt tidsbruk

 Aktivitet 

 Tidsbruk 

 Deltakelse i undervisning 

 44 

 Selvstudium 

 60 

 Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen 

 6 

 Øving 

 0 

 Vurdering 

 90 

 Anbefalt tidsbruk totalt 

 200 

    

Verktøy

Verktøry som brukes blir opplyst på fagsiden.

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Sosiale media markedsføring går ut på å gi forståelse for hvordan sosiale medier kan bidra i markedsføring. I gjennomføring av emnet er det lagt vekt på å analysere, definere mål og strategi for sosiale media markedsføring. Det er også lagt vekt på å kjenne til lover og regler som regulerer sosiale media markedsføring.

Vurderingstype
Innlevering
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
No Bullshit Social Media  Falls, J og Deckers, E.  Pearson Education, Inc.  2011  0-7897-4801-0    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring