NITH 2012 - 2013 / Emner / Programmeringsemner (PG,IPG) / PG4300 Ruby on Rails  

PG4300 Ruby on Rails

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
PG4300

Emnenavn
Ruby on Rails

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Tor-Morten Grønli

Tilsynssensor
Ole Christian Rynning

Godkjenningsdato


Hensikt
Emnet skal gi studentene grunnleggene kjennskap til programmeringsspråket Ruby og rammeverket Rails. Hensikten er å introdusere et rammeverk som gjør det enklere å utvikle, deployere og vedlikeholde webapplikasjoner. Etter fullført emne vil studentene være i stand til å lage enkle Ruby on Rails applikasjoner som kommuniserer med en database. Videre skal studenten ha grunnleggende kunnskap til testing, sikring av en Rails-applikasjon, og være i stand til å deployere den på en ekstern server.

Forutsetninger
- Grunnleggende kjennskap til (X)HTML
- Grunnleggende ferdigheter i objektorientert programmering med utgangspunkt i programmeringsspråket Java
- Grunnleggende kjennskap til relasjonsdatabaser

Læringsutbytte
 • Du skal kunne grunnleggende Ruby, herunder:
  • datatypene Numbers, String, Ranges, Hash og Array
  • kontrollstrukturer
  • blokker
  • symboler
  • bruk av objektorientering
  • navngivningskonvensjoner
  • bruk av Interactive Ruby Shell (irb)
 • Du skal kjenne til forskjellen mellom kompilerte og interpreterte språk
 • Du skal kjenne til begrepene TDD og BDD
 • Du skal kunne benytte rammeverk i Ruby for å skrive enkle tester
 • Du skal kunne opprette et Rails prosjekt og kjenne til mappestrukturen og konvensjoner i Rails
 • Du skal kjenne til MVC-patternet sin anvendelse i Rails
 • Du skal kunne konfigurere og benytte en database mot Rails. Du skal også kunne skrive og kjøre database migrations.
 • Du skal ha grunnleggende kjennskap til Ruby gems, kunne installere/oppdatere disse, og spesifisere avhengigheter i et Rails prosjekt
 • Du skal ha kunnskap om (M) ActiveRecord. Dette inkluderer innebygde funksjoner, validatorer og hvordan du definerer og benytter relasjoner mellom modeller
 • Du skal ha kunnskap om (V) ActionView. Du skal kunne benytte templates og view helpers.
 • Du skal ha kunnskap om (C) ActionController og hvordan ruter settes opp og konfigureres
 • Du skal ha grunnleggende kjennskap til hvordan du sikrer en Rails applikasjon
 • Du skal kjenne til deployeringsalternativene for en Rails applikasjon og kunne deployere på Heroku-plattformen.
Gjennomføring
Kurset gjennomføres med 12 sesjoner på 4 timer som inkluderer forelesning, øving og egenarbeid.Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning

 24

Selvstudium

 132

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

 

Øving

24 

Vurdering

20 

Anbefalt tidsbruk totalt

200

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet har gitt en innføring i Ruby og Ruby on Rails. Dette innebefatter b.la. validering av modeller, relasjoner, view templates, view helpers, routing og kjennskap til konvensjonene i Rails. Studenten har lært å utvikle enkle web-applikasjoner som kommuniserer med en database. Det er blitt gitt en grunnleggende innføring i websikkerhet, og studenten lært å skrive enhetstester. Det har blitt gitt innføring i utplassering av Rails-applikasjoner til plattformen Heroku.


Vurderingstype
Innlevering
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Agile Web Development with Rails   Sam Ruby, Dave Thomas og David Heinemeier Hansson   Pragmatic Bookshelf  2011  978-1-93435-654-8     Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
40

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:
3 timer

Semester:
Vår / Spring


Vekting (%):
60

Vurderingstype:
Innlevering / Assignment

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring