NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS5200 3D design for mobil AR  

DS5200 3D design for mobil AR

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS5200

Emnenavn
3D design for mobil AR

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Kim Baumann Larsen

Tilsynssensor
Søren S. Sørensen

Godkjenningsdato


Hensikt
Emnet har som hensikt å gi kunnskap om produksjon av 3D-scener og AR markører for mobile Augmented Reality 3D-apps.

Forutsetninger
God kjennskap til 3D-verktøy og bildebehandlingsverktøy

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten:

- Kjenne til ulike mobile plattformer for sanntids 3D som Android og iOS
- Ha forståelse for mulighetene og begrensningene som ligger i 3D for mobil AR
- Ha forståelse for mulighetene og begrensningene i ulike tracking teknologier
- Kunne designe en optimal AR markør for en valgt tracking teknologi
- Kunne sette opp og eksportere en enkel 3D-scene for bruk i en mobil augmented reality 3D-applikasjon

Gjennomføring
Forelesninger og øvinger

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet har gitt studenten kunnskap og ferdigheter i å sette opp 3D-scener for mobil Augmented Reality 3D-applikasjoner på en ønskelig måte.

Vurderingstype
Mappevurdering