NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS530 Spillprototyping og testing  

DS530 Spillprototyping og testing

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS530

Emnenavn
Spillprototyping og testing

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Charles Butler

Godkjenningsdato


Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vurderingstype
Innlevering