NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS231 Spillutvikling  

DS231 Spillutvikling

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS231

Emnenavn
Spillutvikling

Studiepoeng
10,00

Godkjenningsdato


Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning

 

Selvstudium

 

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

 

Øving

 

Vurdering

 

Anbefalt tidsbruk totalt

 
Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vurderingstype
Mappevurdering