NITH 2013 - 2014  


Norges informasjonsteknologiske Høgskole AS (NITH)
Schweigaardsgate 14, 0185 Oslo
Tlf: 22 05 99 99
oslo@nith.no / opptak@nith.no

www.nith.no

NITH er den eneste høgskolen i Norge som har spesialisert seg på IT-utdanning innen teknologi og design. NITH legger vekt på å kombinere krav til høy faglig kvalitet med praktisk anvendelse av IT-kompetanse. Den faglige standarden er underlagt godkjenning av statlige myndigheter, NOKUT, og NITH er akkreditert som høgskole.Når det gjelder praktisk anvendelse av IT, kommer dette frem gjennom prosjektbasert undervisningsopplegg og kontakt med næringslivet.

NITH har utdannet ingeniører og kandidater med teknologisk kompetanse i snart 45 år, og har derfor lang erfaring med IT-utdanning. NITH eies av Anthon B Nilsen Utdanning, som er Norges nest største private utdanningsinstitusjon.

NITH er lokalisert i Oslo. Vi holder til i moderne lokaler med gode fasiliteter for undervisning og annet som hører til et godt studiemiljø. Til sammen er det nå ca 500 studenter ved høgskolen og 30 ansatte.

I studiegjennomføringen benyttes gruppe- og prosjektoppgaver i stor grad, bl.a. for å utvikle studentenes samarbeidsevner og praktisere teorien. I det siste semesteret i tredje studieår, jobber studentene ute i bedrifter og løser reelle problemstillinger. Dette er også viktig med tanke på å bli en del av et nettverk etter studietiden.

I tillegg til de ulike studieprogrammene som fører frem til graden Bachelor Informasjonsteknologi, samarbeider vi med Brunel University i London om et toårig mastertilbud på heltid. Undervisningen foregår ved NITH Oslo på engelsk, og vitnemålet utstedes av Brunel.

NITH tilbyr også deltidsstudier, Forkurs for ingeniørutdanning, Matematikkurs R1 og enkeltemner.

NITH er medlem av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Nettverk for Private Høgskoler.

Mer informasjon er tilgjengelig på www.nith.no