NITH 2005-2006 / Emner / Teknologiemner / ITK401 Nettverksdrift  

ITK401 Nettverksdrift

Emnekode
ITK401

Emnenavn
Nettverksdrift

Studiepoeng
12,00

Godkjenningsdato
16.05.2006

Hensikt
Hensikten med emnet er å gi studentene en grundig gjennomgang av TCP/IP basserte nettverk og overordnede administrative rutiner for en nettverksansvarlig.

Forutsetninger
Datateknikk 1 og 2, eller tilsvarende.Kompetansemål

Emnets mål er å gi det teoretiske og praktiske grunnlaget som trengs for å kunne planlegge, bygge opp, drifte og vedlikeholde et skalerbart TCP/IP-basert bedriftsinternt datakommunikasjonsnettverk. Videre vil det legges vekt på overordnede administativ kompetanse som bygger på feilsøking, ytelsesmåling, sikkerhet, avregninger og konfigurering.

Gjennomføring
Forelesninger og øvinger i høstsemesteret.
Øvingene danner grunnlag for mappeevalueringen

Forelesninger og prosjektoppgave i vårsemesteret
Prosjektoppgaven bygges opp rundt en firktiv bedrift med adekvate problemstillinger

Pensum

 

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir en grunnleggende teoretisk og praktisk tilnærming til ulike sider av nettverksdrift. Emnet gir praktisk kunnskap i oppbygging av nettverk ved hjelp av TCP/IP og fordypning av overordnede administrative rutiner for nettverk.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Nettverksadministrasjon  Hasle, Thor E  Cappelen    82-02-21848-9    

I tilleg kommer utvalgte www-sider, RFCer og utdelte fagartikler

 
Bok  Pensum 
Practical TCP/IP  Mansfield, Niall   Pearson Education   2003  0-201-75078-3       Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
45

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
Høstsemesteret

Semester:
Høst / Autumn


Vekting (%):
55

Vurderingstype:


Hjelpemiddel:


Varighet:


Semester:
Vår / Spring