NITH 2013 - 2014 / Emner / Informasjonssystememner(IS) / IS6100 IT og innovasjon  

IS6100 IT og innovasjon

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
IS6100

Emnenavn
IT og innovasjon

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Knut Rolland

Tilsynssensor
Ketil Stadskleiv

Godkjenningsdato
24.01.2013

Hensikt
Hensikten er at studentene skal få praktisk og teoretisk innsikt i IT-baserte innovasjonsprosesser, gjennom å analysere og presentere kjente innovasjonsbedrifter, som Norwegian og Apple.

Forutsetninger
Studentene forutsettes å ha grunnleggende kunnskaper om forretningssystemer.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Ha kunnskap om ulike teorier og modeller om IT-basert innovasjon
  • Kjenne til den samfunnsmessige betydning av innovasjon

Ferdigheter

  • Kunne anvende disse teoriene i analyse av flere større casebeskrivelser
  • Beherske noen teknikker for case-analyse

Generell kompetanse

  • Være i stand til å bidra i en innovasjonsprosess
  • Kunne planlegge og gjennomføre en profesjonell muntlig presentasjon av en innovasjonsanalyse, med god skriftlig dokumentasjon
  • Håndtere en åpen diskusjon om presentasjonen
Gjennomføring
Ulike modeller for IT-basert innovasjon blir presentert. Studentene skal analysere flere innovasjons-case i grupper. Hver gruppe skal fremføre tre muntlige presentasjoner for diskusjon i klassen. Det gis samlet karakter for alle tre fremføringene. Karakteren er individuell, og settes på grunnlag av både form og innhold.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning

 40

Selvstudium

 60

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

 40

Øving

 20

Vurdering

 40

Anbefalt tidsbruk totalt

 200

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet gir praktisk og teoretisk innsikt i IT-basert innovasjon. Studenten kjenner til den konkurransemessige betydningen av innovasjon, og kan bidra i en IT-basert innovasjonsprosess.

Pensum

Lanestedt, G. og Bygstad, B. (2009). IKT-basert innovasjon i offentlig sektor. Tapir Akademisk Forlag. Deler av boken legges ut elektronisk.

I tillegg vil det bli utdelt flere forskningsartikler og case som beskriver innovasjonsprosjekter.

Vurderingstype
Muntlig
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
IKT-basert innovasjon i offentlig sektor  Gjermund Lanestedt; Bendik Bygstad  Tapir  2009  9788251924313      Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Muntlig / Oral

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring