NITH 2013 - 2014 / Emner / Informasjonssystememner(IS) / IS3200 Mobile økosystemer  

IS3200 Mobile økosystemer

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
IS3200

Emnenavn
Mobile økosystemer

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Alexander Dreyer Johnsen

Tilsynssensor
Sveinung Kval Bakken

Godkjenningsdato


Hensikt
Hensikten med dette emnet er å gi kunnskap om forretningsmodeller, økosystemer og teknologier i den mobile verden. Studentene får kunnskap om native applikasjoner, hybride applikasjoner og web baserte applikasjoner. Emnet skal gi studentene ferdigheter i å gjøre vurdering/sammenligning av hvilken teknologi/plattform som bør velges til et gitt senario og velge riktig betalings- og distribusjonsmodell. Studenten skal kjenne til lover og regler som regulerer disse økosystemene, og være opptatt av etiske problemstillinger knytet til mobile plattformer.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Ha kunnskap om de ulike forretningsmodellene for mobile applikasjoner
 • Ha kunnskap om mobile økosystemer
 • Ha kunnskap om mobil teknologi og kunne forstå forskjeller/likheter mellom native, hybrid og web baserte applikasjoner
 • Kjenne til viktige lover, regler, patenter og lisenser som regulerer det mobile markedet/økosystemet.
 •  Ha kjennskap til prosessen for å fremstille applikasjoner, herunder: identifisering av brukergrupper, avdekking av krav, prototyping, utvikling, testing, produksjonssetting og vedlikehold/videreutvikling
 • Ha kunnskap om 'Bring Your Own Device'
 • Ha kunnskap om Enterprise Application Stores

Ferdigheter:

 • Kunne gjennomføre en systematisk og dokumentert sammenligning av teknologier og plattformer.
 • Kunne gjennomføre en systematisk og dokumentert sammenligning av betalings- og distribusjonsmodeller.
 • Kunne analysere og identifisere kritiske suksessfaktorer for en mobil applikasjon
 • Kunne forstå hvordan mobile løsninger kan knyttes opp mot en bedrifts forretningsvirksomhet

Generell Kompetanse:

 • Reflektere over etiske problemstillinger knyttet til mobile plattformer, betalingsmodeller og distribusjonskanaler.
Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning

 24

Selvstudium

128

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

 

Øving

 24

Vurdering

 24

Anbefalt tidsbruk totalt

200

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vurderingstype
Innlevering
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Global Mobile: Applications and Innovations for the Worldwide Mobile Ecosystem  Peter A. Bruc & Madanmohan Rao  Information Today  2013  978-1573874625    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
40

Vurderingstype:
Innlevering / Assignment

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn


Vekting (%):
60

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn