WOACT, teknologi 2015 -2016  


Westerdals Høyskole, Oslo School of Arts Communication and Technology,avd. Teknologi
Schweigaardsgate 14, 0185 Oslo
Tlf: 22 05 99 99
post@westerdals.no / opptak@westerdals.no

www.westerdals.no

Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology(WOACT), er den eneste høgskolen i Norge som har spesialisert seg på IT-utdanning innen teknologi og design. WOACT legger vekt på å kombinere krav til høy faglig kvalitet med praktisk anvendelse av IT-kompetanse. Den faglige standarden er underlagt godkjenning av statlige myndigheter, NOKUT, og WOACT er akkreditert som høgskole.Når det gjelder praktisk anvendelse av IT, kommer dette frem gjennom prosjektbasert undervisningsopplegg og kontakt med næringslivet.

WOACT har utdannet ingeniører og kandidater med teknologisk kompetanse i snart 45 år, og har derfor lang erfaring med IT-utdanning. NITH eies av Anthon B Nilsen Utdanning, som er Norges nest største private utdanningsinstitusjon.

WOACT er lokalisert i Oslo. Vi holder til i moderne lokaler med gode fasiliteter for undervisning og annet som hører til et godt studiemiljø. Til sammen er det nå ca 1800 studenter ved høgskolen og 130 ansatte.

I studiegjennomføringen benyttes gruppe- og prosjektoppgaver i stor grad, bl.a. for å utvikle studentenes samarbeidsevner og praktisere teorien. I det siste semesteret i tredje studieår, jobber studentene ute i bedrifter og løser reelle problemstillinger. Dette er også viktig med tanke på å bli en del av et nettverk etter studietiden.

I tillegg til de ulike studieprogrammene som fører frem til graden Bachelor Informasjonsteknologi, tilbyr vi  toårige mastertilbud på heltid og 3-årige på deltid. Undervisningen foregår ved NITH Oslo på engelsk.

WOACT tilbyr også deltidsstudier, Forkurs for ingeniørutdanning, Matematikkurs R1 og enkeltemner.

WOACT er medlem av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Nettverk for Private Høgskoler.

Mer informasjon er tilgjengelig på www.westerdals.no