WOACT, teknologi 2015 -2016 / Emner / Informasjon og kommunikasjon (IKT)  

Informasjon og kommunikasjon (IKT)

TEK300 Sensorkommunikasjon
TEK200 Maskin til maskin kommunikasjon
IKT300 Autonome systemer
IKT200 Introduksjon til intelligente systemer