NITH 2012-2013 / Emner / Økonomi- og organisasjonsem... / BU530 Entrepreneurship  

BU530 Entrepreneurship

Code
BU530

Subject
Entrepreneurship

ECTS (European Credit Transfer System)
5.00

Course leader
Asle Fagerstrøm

External examiner
Magne Johannessen

Date of approval
20/04/2010

Aim
Hensikten med emnet er å gi forståelse for hva innovasjon og entreprenørskap er og kunne utvikle ferdigheter for å fremme ideer og realisere disse. Kurset er strukturert rundt en teoretisk del, men hovedfokus er lagt på den praktiske anvendelsen av teknikk og metoder. Etter fullført kurs skal studenten ha tilstrekkelig innsikt og kompetanse til å lansere og støtte innovasjonsprosesser.

Prerequisites
Det kreves ingen forutsetninger for å ta dette emnet.

Competence objectives

• Forståelse for hva innovasjon og entreprenørskap går ut på
• Ha forståelse for betydningen av innovasjon og entreprenørskap for samfunn, organisasjoner og individer
• Ha forståelse for og kunne beherske grunnleggende kreative teknikker
• Ha forståelse for de markedsmessige og organisatoriske konsekvenser for innovasjon og entreprenørskap
• Kunne utvikle planer for innovasjon og entreprenørskap; fra idé til implementering og drift
• Ha forståelse for immaterielle rettigheter
• Kunnskap om hvordan evaluere, velge og selge inn egne prosjekter
• Ha kunnskap om og forståelse hvordan ideer aksepteres og spres i et sosialt system
• Innovasjon og entreprenørskap i et videre perspektiv

Structure
Faget går over ett semester.

Curriculum

• Ulike typer innovasjon
• Entreprenørskapsbegrepet
• Kreativitet og kreative teknikker
• Marked og organisasjon
• Prosess og gjennomføring av prosjekter
• Immaterielle rettigheter
• Realisering og kommersialisering
• Diffusjon av innovasjoner

Grading system
Bokstavkarakter / Letter grade

Diploma supplement text
Emnet gir forståelse for hva innovasjon og entreprenørskap er og gir ferdigheter i å fremme ideer og realisere disse. Kurset er strukturert rundt en teoretisk del, men hovedfokus er lagt på den praktiske anvendelsen av teknikk og metoder.
Literature:
Title Author Publisher Published ISBN Version Comment Type Litterature
Business Model Generation  Alexander Osterwalder, Yves Peigner  Wiley  2010  9780470876411    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Percentual weighting (%):
100

Type of assessment:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Help:
Alle / All

Duration:


Semester:
Høst / Autumn