NITH 2014 - 2015 / Emner / Programmeringsemner (PG,IPG) / PG5500 Embedded systems  

PG5500 Embedded systems

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
PG5500

Emnenavn
Embedded systems

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Kjetil Raaen

Godkjenningsdato


Hensikt
Hensikten med dette emnet er å gi kunnskap i og om bruken av embedded systems med tilhørende arkitektur. Emnet skal også gi kunnskap om grunnleggende hardwarekomponenter og Arduino. Emnet skal gi studentene ferdigheter i å programmere applikasjoner som kommuniserer med IO enheter tilknyttet mikrokontrollere. Studenten skal ha kompetanse i bruksområder og praktiske anvendelser for embedded systems.

Forutsetninger
Gode ferdigheter i programmering (min tilsvarende 2.kl Bachelor)

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Forstå utrykket Embedded systems og kjenne til forskjellen mellom en CPU og en microkontroller
 • Kjenne til de mest brukte akritekturene for embedded systems
 • Ha kunnsakp om hardwaren i Raspberry Pi, og hvordan den brukes
 • Ha kunnskap Arduino og hvoran den brukes

Ferdigheter:

 • Kunne sette opp og installere OS og annen software på Raspberry PI
 • Kjenne til og bruke grunnleggende elektroniske komponenter som LED, knapper, motstand, buzzer og transistorer.
 • Kunne styre eksterne komponenter, med både analoge og digitale signaler, fra embedded kontroller (segment display, led matrise, lcd, i/o expansion)
 • Kunne lese inn data fra analoge og dikgitale eksterne sensorer. (eks. lys, tempratur, knapper)
 • Kunne styre motorer (servo, DC, stepper, solenoid m.m.)
 • Kommunisere trådløst med IR
 • Bruke data fra eksterne sensorer til å styre eksterne komponenter
 • Kjenne til og bruke viktige protokoller i embedded systems som bit-banging, SPI, I2C, 1Wire og UART.
 • Forstå hvordan embedded systemer virker i grensesnittet mellom elektronikk og program (Eeprom, interrupts, minnehåndtering)
 • Kunne designe enkle kage kretskort med Fritzing

Generell kompetanse:

 • Ha innsikt i bruksområder og praktiske anvendelser for embedded systems
 • Designe, teste og kritisk evaluere Embedded Systems som løsninge på virkelige
  problemstillinger som å lage roboter og spillkonsoller
Gjennomføring
Forelesninger, øvinger og egenstudium

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning

 24

Selvstudium

71

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

24 

Øving

 10

Vurdering

71 

Anbefalt tidsbruk totalt

200

Verktøy

Arduino, Raspberry Pi og elektroniske komponenter

Fritzing

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Hensikten med dette emnet er å gi kunnskap i og om bruken av embedded systems med tilhørende arkitektur. Emnet skal også gi kunnskap om grunnleggende hardwarekomponenter og Arduino. Emnet skal gi studentene ferdigheter i å programmere applikasjoner som kommuniserer med IO enheter tilknyttet mikrokontrollere. Studenten skal ha kompetanse i bruksområder og praktiske anvendelser for embedded systems.

Vurderingstype
Innlevering
Vurdering / Assessment

Vekting (%):
30%

Vurderingstype:
Innlevering / Assignment

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
2 uker

Semester:Vekting (%):
30

Vurderingstype:
Innlevering / Assignment

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
2 uker

Semester:Vekting (%):
40

Vurderingstype:
Innlevering / Assignment

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
2 uker

Semester: